“Saurashtre Somanathamcha Srisaile Mallikarjunam|
Ujjayinya Mahakalam Omkaramamaleswaram ||
Paralyam Vaidyanathancha Dakinyam Bheema Shankaram |
Setu Bandhethu Ramesam, Nagesam Darukavane||
Varanasyantu Vishwesam Tryambakam Gautameethate|
Himalayetu Kedaaram, Ghrishnesamcha shivaalaye||
Etani jyotirlingani, Saayam Praatah Patennarah|
Sapta Janma Kritam papam, Smaranena Vinashyati||”

1. Somnath, Gujarat

Somnath, Gujarat

2. Mallikarjuna Swami, Andhra Pradesh

Mallikarjuna Swami, Andhra Pradesh

Mallikarjuna Swami, Andhra Pradesh

3.Mahakaleshwar, Madhya Pradesh, Ujjain

Mahakaleshwar, Madhya Pradesh, Ujjain

Mahakaleshwar, Madhya Pradesh, Ujjain

4.Omkareshwar, Madhya Pradesh

Omkareshwar, Madhya Pradesh

Omkareshwar, Madhya Pradesh

5. Kdearnath, Uttarakhand

Kdearnath, Uttarakhand

Kdearnath, Uttarakhand

6. Bhimashankar, Maharashtra

Bhimashankar, Maharashtra

Bhimashankar, Maharashtra

7. Kashi Vishwanath, Uttar Pradesh,Varanasi

7. Kashi Vishwanath, Uttar Pradesh,Varanasi

7. Kashi Vishwanath, Uttar Pradesh,Varanasi

8. Trimbakeshwar, Maharastra, Nashik

8. Trimbakeshwar, Maharastra, Nashik

Trimbakeshwar, Maharastra, Nashik

9.Baidyanath, Jharkahnd, Deoghar

Baidyanath, Jharkahnd, Deoghar

Baidyanath, Jharkahnd, Deoghar

10. Nageshvara, Gujarat, Dwarka

Nageshvara, Gujarat, Dwarka

Nageshvara, Gujarat, Dwarka

11. Rameshwar, Tamil Nadu

Rameshwar, Tamil Nadu

Rameshwar, Tamil Nadu

12.Grishneshwar, Maharashtra, Aurangabad

Grishneshwar, Maharashtra, Aurangabad

Grishneshwar, Maharashtra, Aurangabad